Zásady ochrany osobních údajů

naposledy aktualizovány 21. března 2022
Datum účinnosti 31. prosince 2021

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Bujnoch Ranch, Jistebník 488, Jistebník 742 82, Česká republika, e-mail: bujnochranch@seznam.cz, telefon: +420739350600, o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (www.bujnochranch.cz). (dále jen „Služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.  Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované zásady vstoupí v platnost 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované zásady zveřejněny ve službě a váš další přístup nebo používání služby po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

 

Jak sdílíme vaše údaje:

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených okolností, jak je popsáno níže:

 

  • Analytics

 

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze pro účel, pro který byly převedeny, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit za účelem následujícího: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudním příkazem nebo jiným právním procesem; (2) k prosazování vašich dohod s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud je služba nebo naše společnost sloučena s nebo získána jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

 

Vaše práva:

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání nebo na získání kopie vašich osobních údajů, omezení nebo námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů s jiným subjektem, odvolání jakéhokoli souhlasu, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů,  právo podat stížnost u statutárního orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných právních předpisů. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu bujnochranch@seznam.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.  Vezměte na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše informace požadovány.

 

Soubory cookie atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto technologie používáme, a o vašich volbách ve vztahu k těmto sledovacím technologiím, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

 

Bezpečnost:

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, činíte tak na vlastní riziko.

 

Odkazy třetích stran a použití vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

 

Pověřenec pro stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich informací, které jsou u nás k dispozici, můžete nám zaslat zprávu na adresu Bujnoch Ranch, Jistebník 488, Jistebník 742 82, Česká republika, e-mail: bujnochranch@seznam.cz. Vaše dotazy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

 

Privacy Policy generated with CookieYes.